Aandachtsgebieden

Procesadvisering en begeleiding:

 • Conflict diagnose
 • Advisering procesmodel
 • Procesbegeleiding
 • Governance
 • Compliance
 • Raden van bestuur/ raden van commissarissen.

Arbitrage

 • Geschilbeslechting door middel van een arbitrale uitspraak.
 • Als arbiter door een of beide partijen worden ingezet voor het geven van een onafhankelijke en onpartijdige beslissing.
 • Opstellen van akte van compromis en arbitragereglement, waarbij snelheid en doeltreffendheid voorop staan.

Bindend advies

 • Geschilbeslechting door middel van het geven van een voor partijen bindend advies

Benadering en aanpak

 • Snelle en doeltreffende advisering
 • Vanuit de juridische expertise op eenvoudige, snelle en effectieve wijze de zaken tot een oplossing en/of beslissing brengen.
 • Alles op basis van onpartijdigheid en onafhankelijkheid.

Geschilbemiddeling

 • Het structureren van het door partijen gezamenlijk op te lossen geschil op basis van onafhankelijke en onpartijdige professionele inbreng.